Back to Pobjoy forename index

Valma G. POBJOY1926Australia?After 1941AustraliaAllan R. POBJOY Thames Valley
Vera M. POBJOY1886Australia?After 1901AustraliaArthur M. POBJOY1982Australia Thames Valley
Veronica Brigid POBJOY23/2/1894Vic, BallaratBefore 1920AustraliaJoseph J. MEADE Thames Valley